0913772297 trungthanglong@gmail.com

Bay cùng Air Mekong > Lịch bay Lịch bay Air Mekong

Bay cùng Air Mekong > Lịch bay Lịch bay Air Mekong

LỊCH BAY HÀNG KHÔNG MÊ KÔNG


Áp dụng từ 28/10/2012 đến 13/12/2012

Ngày bay

Máy bay

Giờ khởi hành

Giờ hạ cánh

Số hiệu chuyến bay

Điểm Dừng

 

Ngày bay

Máy bay

Giờ khởi hành

Giờ hạ cánh

Số hiệu chuyến bay

Điểm Dừng

Từ Hà Nội

         

Từ Tp Hồ Chí Minh

       

Đến Buôn Ma Thuột (BMV)

       

Đến Buôn Ma Thuột (BMV)

     

1____6_

CRJ 900

14:15

16:00

P8563/565

   

___4___

CRJ 900

6:50

7:45

P8574

 

123_567

CRJ 900

17:35

19:20

P8563/565

   

1_3_5__

CRJ 900

7:05

8:00

P8574

 

___4___

CRJ 900

18:15

20:00

P8565

   

_2_____

CRJ 900

9:40

10:35

P8564

 

Đến Côn Đảo (VSC)

         

_____6_

CRJ 900

10:45

11:40

P8564

 

____5__

CRJ 900

6:30

8:40

P8927

   

______7

CRJ 900

11:35

12:30

P8564

 

__3____

CRJ 900

14:05

16:15

p8927

   

____5__

CRJ 900

15:55

16:50

P8566

 

Đến Đà Lạt (DLI)

         

_2_____

CRJ 900

16:35

17:30

P8568

 

123__67

CRJ 900

13:10

15:00

P8583

   

______7

CRJ 900

18:30

19:25

P8568

 

___45__

CRJ 900

13:50

15:40

P8583

   

Đến Côn Đảo (VCS)

       

Đến Tp Hồ Chí Minh (SGN)

       

_2___67

CRJ 900

7:15

8:05

P8921/925

 

_2_____

CRJ 900

13:10

16:10

P8543

   

______7

CRJ 900

9:10

10:00

P8923

 

1__4_6_

CRJ 900

14:15

17:15

P8563/65/45

1

 

Hàng ngày

CRJ 900

12:30

13:20

P8921/23

 

1____6_

CRJ 900

14:15

20:35

P8563/565

1

 

___4___

CRJ 900

14:55

15:45

P8923

 

______7

CRJ 900

15:05

18:05

P8543

1

 

Đến Hà Nội (HAN)

       

______7

CRJ 900

15:05

20:35

P8543/545

1

 

___4___

CRJ 900

6:50

13:20

P8564/74

1

123_567

CRJ 900

17:35

20:35

P8563/565

1

 

1_3____

CRJ 900

7:05

13:35

P8564/74

1

123__67

CRJ 900

17:35

20:35

P8545/47

1

 

____5__

CRJ 900

7:05

18:55

P8566/74

1

___45__

CRJ 900

18:15

21:15

P8545/65

1

 

123__67

CRJ 900

9:40

12:40

P8542/64

1

Đến Phú Quốc (PQC)

       

____5__

CRJ 900

10:15

13:15

P8542

1

___4_6_

CRJ 900

6:30

8:55

P8915

   

___4_6_

CRJ 900

10:45

13:45

P8542/64

1

Đến Pleiku (PXU)

         

______7

CRJ 900

11:35

14:35

P8564

1

_2_____

CRJ 900

13:10

14:45

P8543

   

123_567

CRJ 900

15:00

17:05

P8920/24

 

___4___

CRJ 900

14:15

15:50

P8543/45

   

____5__

CRJ 900

15:55

18:55

P8566

1

______7

CRJ 900

15:05

16:40

P8543

   

___4___

CRJ 900

17:20

19:25

P8924

 

123__67

CRJ 900

17:35

19:10

P8545

   

__3____

CRJ 900

17:55

20:55

P8548

1

____5__

CRJ 900

18:15

19:50

P8545

   

Đến Phú Quốc (PQC)

     

Từ Vinh