0913772297 congtydulichthanglong@gmail.com

Phnompenh - Campodia

Phnompenh - Campodia

00

Mô tả ngắn

Phnompenh, free and easy

Chia sẻ mạng xã hội

Mô tả chi tiết

 

FREE AND EASY

PHNOMPENH - CAMPODIA

 

KHÁCH SẠN 3 SAO

NEW YORK
PRINCESS
LE PRESIDENT
MITTAPHEAP
ROYAL PALACE
PACIFIC HOTEL
HOLIDAY INTERNATIONAL
 

KHÁCH SẠN 4 SAO

 

CASTLE
TAIMING
PHNOM PENH
CAMBODIANA
SUNWAY
JULINA HOTEL
IMPERIAL GARDEN

 

 

KHÁCH SẠN 5 SAO

 

INTERCONTINENTAL
NAGA WORLD

 

 

Bản đồ