0913772297 trungthanglong@gmail.com

"Sinh tồn nơi hoang dã" - trailer

"Sinh tồn nơi hoang dã" - trailer

Chuyến trải nghiệm thật sôi động, lý thú. Nhiều hoạt động mang tính "trải nghiệm" và các game teambuilding huấn luyện tinh thần đồng đội đã giúp cho 15 thành viên xuất sắc nhất của P. Điều hành - Hướng dẫn gắn kết với nhau hơn và đây cũng là sức bật tinh thần để ACE bước vào một mùa làm việc mới gặt hái thật nhiều thành công. Sau đây là trailer của Nhật ký "Sinh tồn nơi hoang dã"