0913772297 congtydulichthanglong@gmail.com

Tour Phan Thiết

Lagi - Dinh Thầy Thím - Hàm Thuận Nam (2N - 1Đ)
Giá 0.0000

Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Phan Thiết - Mũi Né (2N)
Giá 0.0000

- Tham quan Trường Dục Thanh, Bàu Sen, Đồi Cát Trắng... - Tắm biển, trò chơi vận động trên biển, thưởng thức hải sản, mua sắm đặc sản...

Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Phan Thiết - Cổ Thạch (2N)
Giá 0.0000

Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: